טוב לעסק תנאי שימוש /

תנאי שימוש

תנאי שימוש בשירות טוב לעסק

שירות "טוב לעסק" מספק לגולשיו מידע בנושאים הקשורים לשירותים עבור עסקים, וכן מידע נוסף אשר יכול לעזור לעסקים. השימוש במידע ובשירות כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן.

השימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא שקיים באתר "טוב לעסק" ו/או ביישומיו במדיות אחרות מעיד על כך שהנך מסכים לתנאי שימוש אלו ולכן יש לקרוא תנאי שימוש אלו בעיון.

תכני האתר והיישומים הכלולים בו יכולים להופיע בכל מדיה תקשורתית: אינטרנט, מדיה סלולרית, טלפוניה קווית, טלוויזיה וכיוב'. ותנאי השימוש חלים על כל ערוציה המדיה השונים.

המשתמש בשירות מתחייב לא לבצע כל פעולה אשר עלולה לפגוע בשירות, בתכני השירות, ובמשתמשיו השונים של השירות.

במהלך השימוש בשירות הנך מתבקש להשאיר פרטים אישיים, וזאת על מנת שאלו יועברו לספקים הרלוונטיים. עם שליחת פרטיך האישיים הנך מתחייב כי שליחת פרטיך נעשו על פי רצונך בלבד ואחריותך האישית בלבד. שירות "טוב לעסק", נציגיו והנהלתו אינם אחראים בדרך כלשהי במקרה ותהיה קורבן להטרדה כשלהיא מצד המפרסמים, וכן במידה והמפרסמים העבירו את פרטיך לגורם זר. כמו כן אינה תישא באחריות לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש של מפרסם כלשהו בפרטיך האישיים.

בעת שליחת פרטיך האישיים הנך מתחייב כי הפרטים הנם נכונים, שליחת פרטים כוזבים הנה הפרה של תנאי השימוש. הנהלת השירות אינה אחראית כלפי צד שלישי שפרטיו נרשמו במרמה. הנך מסכים לפצות את הנהלת השירות בכל סכום שיידרש בגין שימוש כוזב.

אתרי אינטרנט ו/או תכנים של צדדים שלישיים המוצגים באתר או קיימים קישורים אליהם – אינם בבעלות האתר ונמצאים באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

הנהלת השירות ממליצה לבחון כל ספק בקפידה בטרם סגירת עסקה איתו. בכל אופן הנהלת השירות אינה אחראית לכל התקשרות שתיווצר בין המשתמשים בשירות לבין הספקים ו/או צד שלישי, ולא תהיה אחראית לטיב ו/או איכות או כל טענה אחרת כלפי השירותים או המוצרים שניתנים ו/או מוצעים ע"י הספק ו/או צד שלישי.

הנהלת השירות לא תישא בשום דרך אחריות לטעויות או שגיאות בחומר המוצג באתר, כל תוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש בשירות הנה על אחריותו הבלעדית של הגולש. הנהלת השירות לא תישא באחריות כלשהי במקרים בהם המשתמש בשירות לא הבין את האמור.

הנהלת השירות תוכל לחייבך בשיפוי בגין נזקים, או כל הוצאה שתיגרם בעקבות הפרת תנאי השימוש.

המידע אשר יתקבל מהשירות הנו בגדר המלצה בלבד (לא רשמית) בלבד ואינה באה להחליף אנשי מקצוע או נותני שירותים אחרים.

הינך מסכים לקבל דואר פרסומי המתאימים לסוג העסק שלך, בכל מקרה ניתן להסיר דיוור זה בכל עת ע"י פנייה חוזרת להודעת המייל שתשלח.

קניין רוחני – אין להשתמש בתכני האתר או להעתיק אותם – שימוש כזה הנו פגיעה בקניין הרוחני של השירות, והנו עילה לתביעה !

מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט
הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב.