הקמת חברה – פתיחת חברה חדשה

פתיחת חברה היא צעד שאולי נראה גדול ואף מעט מפחיד ממבט ראשון, אך בפועל מדובר בהליך פשוט למדי המקנה יתרונות הן במישור המשפטי והן מבחינת המיסוי.

על מנת לפתוח חברה, יש להגיש בקשה לרשם החברות ולצרף לה תצהיר של בעלי המניות (בעבר קבע החוק כי יש הכרח בלפחות 2 בעלי מניות אולם כיום די בבעל מניות אחד), הצהרת דירקטורים ראשונים וכן תקנון התאגדות המפרט את האופן בו תתנהל החברה ואישור על תשלום אגרת הרישום (שעלותה נכון לשנת 2014 כ- 2,640 ₪). כל המסמכים לשם פתיחת חברה חייבים להיות להיחתם בנוכחות עורך דין המאשר את זהות החותמים.

רוב החברות המוקמות בארץ הן חברות בע"מ, כלומר בערבון מוגבל, והכוונה היא להגבלת האחריות של בעלי המניות ביחס לחובות החברה, אם ייווצרו כאלה.

עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת

עיקרון "האישיות המשפטית הנפרדת", תוצר של סעיף 4 לחוק החברות תשנ"ט 1999, הוא אחת הסיבות המרכזיות לפתיחת חברה. על פי עיקרון זה, לא ניתן לתבוע את בעלי המניות בגין חובות שנוצרו כתוצאה מפעילות החברה – אלא אם כן הורה בית המשפט על "הרמת מסך", הליך שבמסגרתו מתאפשרת תביעה אישית כנגד בעלי המניות, וזאת אם החובות של החברה שבבעלותם הם תוצאה של מעשה הונאה או של ניהול בלתי תקין בעליל.

פתיחת חברה – יתרונות בהיבט המיסוי

במדינת ישראל, נכון לראשית המאה ה-21, מס החברות נמוך מהמס המוטל על יחידים. בשנות השמונים של המאה העשרים עמד מס החברות על למעלה מ-60%, אולם בעקבות המשבר הכלכלי החמור של אותן שנים, ובשל הרצון של המדינה לעודד פתיחת חברות, ירד בהדרגה שיעור מס זה, ובתחילת 2003 הוא עמד על 36% בלבד. בסוף שנה זו, בעקבות משבר כלכלי נוסף, כבר היה שיעורו 25%, וגם כשמצרפים לחישוב את המס המוטל על דיבידנדים (הכסף המחולק על ידי החברה לבעליה), עדיין ההליך של פתיחת חברה משתלם מאוד לבעליה.

קבל מספר הצעות מחיר עבור שירותי הקמת חברה חדשה:

דילוג לתוכן