פתיחת עסק

מדריך לפתיחת עסק חדש – פירוט השלבים לפתיחת עסק (עעוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות)
יש לך רעיון טוב, החלטת על הקמת עסק? מזל טוב! מה עושים עכשיו?

באפשרותך לפתוח את העסק בעצמך על פי השלבים שנפרט להלן, או לחלופין לבחור רואה חשבון או יועץ מס אשר יטפל בכל הביורוקרטיה של פתיחת העסק (לקבלת מספר הצעות, יש למלא את הטופס בתחתית העמוד).

רישום עסק – להלן השלבים הנדרשים לשם פתיחת עסק חדש:

שלב א': פתיחת עסק חדש במע"מ (מס ערך מוסף):

טרם הגיעך למס ערך מוסף , מומלץ לקבל החלטה לגבי צורת רישום העסק: פתיחת עוסק פטור, פתיחת עוסק מורשה, שותפות.

לאחר שהתקבלה ההחלטה – יש לגשת למשרד אזורי מע"מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית לשם רישום כעוסק – טופס 821 – פתיחת עסק במע"מ.

המסמכים הדרושים לצורך רישום כעוסק במע"מ הם:

עוסק (יחיד – עוסק פטור או עוסק מורשה) – תעודת זהות, חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק, אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק, מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו.

שותפות- תעודת זהות של כל אחד מהשותפים, חוזה רכישה/שכירות של מקום העסק, אסמכתא על קיום חשבון הבנק של השותפות, אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים)- על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.

לאחר ביצוע הרישום, תקבל אישור על כך מידית ובנוסף תישלח אליך בדואר תעודת עוסק מורשה.

בעת הרישום תקבל הסבר אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים (לפי גובה מחזור העסקאות), וכן טופס לתשלום המע"מ לדיווח הראשון.

שלב ב' – פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה:

במידה וכבר התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד – עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק – בהודעה יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר טלפון, תאריך פתיחת העסק, וכתובת פרטית.

או לחלופין – להגיע למשרד מס הכנסה באזור העסק ולמלא טופס 5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה אשר כולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק.

שים לב כי על פי הוראות מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציג מס הכנסה ובהתאם לבוג העסק או משלח היד.

שלב ג' – פתיחת תיק עצמאי במוסד לביטוח לאומי:

יש לגשת לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם, מיד עם פתיחת העסק ולפתוח תיק עצמאי – טופס 6101 – פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי.

מבחינת ביטוח לאומי, עצמאי הוא מי שנמנה עם אחד מהקריטריונים הבאים (ציטוט מאתר הביטוח הלאומי):

חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הנו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

לפרטים נוספים אנא עיין באתר הביטוח הלאומי – עובד עצמאי

.

קבל מספר הצעות מרואי חשבון ויועצי מס מקצועיים, הקרובים למקום מגוריך, אשר ילוו אותך בתהליך פתיחת העסק, אנא מלא את פרטיך:

מעוניין בהצעה מאיתנו? השאירו פרטים

דילוג לתוכן